CSRG

W BYTOMIU

Pogotowie Specjalistyczne Przeciwpożarowe

Pogotowie przeciwpożarowe przeznaczone jest do likwidacji zagrożenia pożarowego w kopalniach w czasie prowadzonych akcji ratowniczych
i prac profilaktycznych, a w szczególności:

 • aktywne zwalczanie pożarów przy użyciu sprzętu do podawania wody i pian gaśniczych,
 • pasywne zwalczanie pożarów przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do izolacji ognisk pożarowych, w tym nadzór nad budową tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej,
 • profilaktyka pożarowa z użyciem sprzętu i materiałów do wykonywania tam izolacyjnych, uszczelniania górotworu.

Wyposażenie pogotowia stanowią:

 • przenośne centrum pianowe,
 • generator piany,
 • wytwornica piany,
 • przenośny system piany sprężonej,
 • systemy gaśniczo – tnące,
 • agregaty pompowe,
 • torkretnica sucha,
 • maszyna do natrysku betonu (torkretnica).

Pogotowie Specjalistyczne Przeciwpożarowe
Olaf Fabiański
tel. + 48 32 38 80 502