CSRG

W BYTOMIU

Oferta na pomiary mieszanin gazowych

Pomiary mieszanin gazowych

Laboratorium Chemiczne przygotowuje wzorcowe mieszaniny gazowe na potrzeby kalibracji sprzętu kontrolno – pomiarowego.
Dokumentem przedstawiającym wyniki wzorcowania jest świadectwo z pomiarów materiału odniesienia.

Ofertę każdorazowo dostosowujemy do wymagań Klienta.

Zapytania w sprawie oferty na gazowe mieszaniny wzorcowe prosimy kierować na adres e – mail: chemia@csrg.bytom.pl

 

Marcin Krawczyk
tel.: +48 32 38 80 574
e – mail: m.krawczyk@csrg.bytom.pl