CSRG

W BYTOMIU

Pogotowie Specjalistyczne ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego

Pogotowie ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego wykorzystuje gazy inertne (azot lub dwutlenek węgla) do likwidacji zagrożeń pożarowych. Azot, dzięki nowoczesnym urządzeniom, pozyskiwany jest bezpośrednio z powietrza atmosferycznego lub gazowany jest ze stanu ciekłego. Podczas akcji gazy wtłaczane są w miejsce zagrożenia i wypierają tlen. Dzięki temu minimalizowane jest zagrożenie pożarowe i wybuchowe bezpośrednio w wyrobisku.

Inertyzacja jest to częściowe lub całkowite zastępowanie powietrza lub palnej atmosfery przez obojętny gaz. Działanie gazów obojętnych polega na wypieraniu przez nie tlenu oraz innych gazów palnych z atmosfery, w skutek czego maleje stężenie tych gazów, a zwłaszcza tlenu.

Jest to bardzo skuteczna metoda zapobiegania wybuchom, pożarom i jest rozważana w tych przypadkach, gdy ryzyko wybuchowe lub pożarowe nie może być wyeliminowane przez inne środki.

W górnictwie polskim znane i stosowa­ne są 3 metody inertyzacji atmosfery ko­palnianej:

  • inertyzacja dwutlenkiem węgla,
  • inertyzacja azotem,
  • inertyzacja wilgotnymi, niskotlenowymi gazami spalinowymi (o zawartości do 3% O2).

Wyposażenie pogotowia stanowią urządzenia membranowe do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego – Membranowe Generatory Azotu.

Pogotowie Specjalistyczne ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego
Marcin Pachoński
tel. + 48 32 38 80 512