CSRG

W BYTOMIU

Laboratorium badania i opiniowania sprzętu

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu działa w strukturze Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. od początku jej istnienia. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez udział w szkoleniach, sympozjach oraz konferencjach. Wyposażenie badawcze laboratorium jest na bieżąco wzorcowane, udoskonalane i aktualizowane. Wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.

Badania i testy prowadzimy zarówno w siedzibie laboratorium, jak również:

 • w wyrobiskach podziemnych CSRG S.A.,
 • w komorze ćwiczeń w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
 • w wyrobiskach podziemnych Zakładów Górniczych, uwzględniając każdorazowo potrzeby i wymagania do przeprowadzenia badań.

Oferujemy współpracę przy opracowywaniu nowych rozwiązań dla urządzeń i sprzętu ratowniczego w zakresie:

 • sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • systemów łączności ratowniczej,
 • sprzętu do udzielania pierwszej pomocy,
 • urządzeń do lokalizacji osób w zawałach,
 • innych urządzeń i systemów wspomagających prace ratownicze.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą laboratorium. Więcej…

 

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu
Jan Kozik
tel.: +48 32 38 80 546
e – mail: j.kozik@csrg.bytom.pl

 

 

 

 

OFERTA BADAŃ W ZAKRESIE AKREDYTACJI

zakresie akredytacji PCA nr AB 321 wykonujemy badania sprzętu ochrony układu oddechowego:

 • aparatów regeneracyjnych ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 145:2000,
 • ucieczkowych aparatów regeneracyjnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13794:2005,
 • aparatów powietrznych butlowych ze sprężonym powietrzem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 137:2008.

Szczegółowy wykaz badań objętych zakresem akredytacji naszego laboratorium znajduje się w pliku – Zakres Akredytacji 2021

OFERTA BADAŃ POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI

Poza zakresem akredytacji laboratorium oferuje m. in.:

 • badania ucieczkowych aparatów powietrznych butlowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 402:2005,
 • badania eksploatacyjne aparatów wężowych świeżego powietrza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 138:1997,
 • badania eksploatacyjne aparatów wężowych sprężonego powietrza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14594:2018,
 • badania górniczych lamp nahełmnych,
 • ocenę wraz z wydawaniem opinii dla sprzętu ratowniczego,
 • szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, urządzeń lokacji Glon-Glop, obsługi i konserwacji lamp górniczych.