CSRG

W BYTOMIU

Oferta badań w komorach klimatycznych

Badania w komorach klimatycznych

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu wykonuje badania odporności na zadane warunki środowiskowe (temperaturowe, wilgotności powietrza) w komorach klimatycznych. Badania polegają na ocenie właściwości obiektów badań przed, w trakcie oraz po umieszczeniu w komorze. Warunki prowadzonych testów dostosowujemy każdorazowo do wymagań Klienta.

Na wyposażeniu posiadamy wielkogabarytową komorę klimatyczną o wewnętrznej przestrzeni roboczej 14 m3 i zakresie temperatur pracy
od -20oC do +65oC oraz komorę klimatyczną o wewnętrznej przestrzeni roboczej 600 dm3 i zakresie temperatur pracy od -40oC do +100oC.

 

Komory klimatyczne
Jan Kozik
tel.: +48 32 38 80 546
e – mail: j.kozik@csrg.bytom.pl