CSRG

W BYTOMIU

Zawodowe Pogotowia Specjalistyczne

Pogotowia specjalistyczne biorą udział w akcjach ratowniczych wymagających użycia specjalistycznego sprzętu. Mieszczą się one w siedzibie CSRG S.A. w Bytomiu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego CSRG S.A. dysponuje sześcioma pogotowiami specjalistycznymi:

  • Pogotowie Specjalistyczne Pomiarowe
  • Pogotowie Specjalistyczne Górniczo – Techniczne
  • Pogotowie Specjalistyczne Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych
    • Specjalistyczna Grupa Wysokościowa
  • Pogotowie Specjalistyczne Przeciwpożarowe
  • Pogotowie Specjalistyczne ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego
  • Pogotowie Specjalistyczne Wodne

 

 

Dział Ratownictwa ds. Prewencji i Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych
Marcin Świerczek
tel. :+48 32 38 80 455