CSRG

W BYTOMIU

Służba psychologiczna

Służba Psychologiczna Ratownictwa Górniczego CSRG S.A. została powołana, zgodnie z § 52 ust. 3a  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t.j.Dz.U.2022 r. poz. 1418), w celu stworzenia systemu zapewniającego  pomoc psychologiczną ratownikom biorącym udział w akcji ratowniczej i poszkodowanym.  Przewidziane zadania realizowane są w siedzibie CSRG S.A. i Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego, a w razie potrzeby w miejscu prowadzonej akcji ratowniczej. Celem oddziaływań psychologicznych jest  minimalizacja negatywnych skutków wynikających z udziału w sytuacjach potencjalnie traumatogennych oraz zapobieganie rozwojowi zaburzeń po stresie urazowym u ratowników i osób poszkodowanych. Bieżąca działalność służby polega na pracy związanej z psychoedukacją, szkoleniem oraz profilaktyką zdrowia psychicznego.

 

Służba Psychologiczna

Monika Konwerska
tel. + 48 32 38 80 499
tel. kom. +48 668 358 697

 
Katarzyna Cichy – Szczepańska
tel. + 48 32 38 80 587
tel. kom. +48 784 626 171