CSRG

W BYTOMIU

Laboratoria

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. posiada dwa akredytowane specjalistyczne laboratoria badawcze

Laboratorium Chemiczne posiada dwie akredytacje: w zakresie pomiarów materiałów odniesienia akredytacja nr AP 028 od 2001 roku oraz w zakresie badań chemicznych próbek powietrza, powietrza kopalnianego, gazu kopalnianego, gazów technicznych nr AB 1584 od 2015 roku. Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu uzyskało akredytację nr AB 321 w 2000 r. w zakresie badań sprzętu ochrony układu oddechowego. Laboratoria umożliwiają CSRG S.A. udział w programach badawczo – rozwojowych przy współpracy z innymi jednostkami naukowo – badawczymi. Działania te mają na celu wprowadzenie nowych technologii oraz poprawę bezpieczeństwa w górnictwie. Wśród zadań Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., jako jednostki ratownictwa górniczego, jest badanie i opiniowanie sprzętu ratowniczego oraz wykonywanie specjalistycznych analiz chemicznych prób powietrza. W związku z tym CSRG S.A. utrzymuje w swojej strukturze wyżej wymienione akredytowane laboratoria, które wyposażone są w odpowiedni sprzęt pomiarowy, będący w stałej gotowości badawczej.

Ponadto prowadzimy pomiary wzorcowych  mieszanin gazowych na potrzeby kalibracji sprzętu kontrolno – pomiarowego oraz wykonujemy badania w komorach klimatycznych w zadanych warunkach środowiskowych.

Dział Ratownictwa
ds. Aparatury i Sprzętu Ratowniczego
Monika Grzywa
tel.: +48 32 38 80 540
tel. kom.: +48 728 529 981
e – mail: m.grzywa@csrg.bytom.pl