CSRG

W BYTOMIU

mgr Krzysztof Kubera
Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów01

Krzysztof Kubera jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych w Katowicach gdzie uzyskał tytułu magistra ekonomii oraz studiów podyplomowych WNSN w Tychach, SGH w Warszawie i AE w Katowicach. Posiada uprawnienia z zakresu usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także kompetencje w zakresie kontrolingu.

Pracę zawodową rozpoczął pod ziemią w górnictwie przechodząc kolejno szczeble kariery zawodowej od stanowiska elektromontera do samodzielnego stanowiska starszego inspektora d/s rozwoju zakładu górniczego o specjalności ekonomika. Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A., Rybnickiej Spółce Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., jak również w firmach niezwiązanych z branżą górniczą. Od sierpnia 2008 r. do lipca 2013 r. sprawował funkcję Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2016 r. zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Przedsiębiorstwie Kompletacji i Mechanizacji Systemów Automatyki S.A. w Tychach. Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.